Dzisiaj jest niedziela, 04 2016 roku. Serdecznie witamy na stronie naszego gimnazjum!

JU驍 CZAS NA MIKOAJA!!!

W naszej szkole te髒 czekamy na w. MIKOAJA. Przybdzie tak jak co roku, 6 grudnia, odwiedzi wszystkie klasy i spotka si z grzecznymi dziemi:).Ju髒 dzi zapraszamy do sklepiku mikoajkowego z czapkami mikoajkowymi. We wtorek wszyscy uczniowie przychodz do szkoy na kolorowo( mile widziany kolor czerwony) i w czapkach mikoajkowych. Przez cay dzie zapraszamy wszystkich smakoszy na mikoajkowe gofry...
6 grudnia odbdzie si tak髒e konkurs na Najpikniejsz, witeczn klas. Pamitajcie o przygotowaniu wystroju bo髒onarodzeniowego klasy.
Doda: admin@04.12.2016, 15:58

Informujemy, i髒 nasza szkoa zostaa uprawniona przez Agencj Rynku Rolnego do odbioru jabek w ramach bezpatnej dystrybucji. Dlatego te髒 w dniu 05.12.2016 (poniedziaek) ka髒dy ucze naszej szkoy otrzyma bezpatnie skrzynk jabek. Prosimy o sprawne zorganizowanie si rodzic籀w i odbi籀r jabek , gdy髒 jabka musz by odebrane tyko i wycznie w tym dniu.
Doda: admin@01.12.2016, 11:55

Szanowni gimnazjalici!

Serdecznie zapraszam do udziau w konkursie czytelniczo plastycznym pt.: ,,Ksi髒ka na Gwiazdk.
Polecamy zakup dowolnie wybranej lektury poprzez umiejtne jej zareklamowanie.
Tre ksi髒ki mo髒e, ale nie musi dotyczy wit Bo髒ego Narodzenia.
Wypowied驕 nie powinna przekracza dziesiciu zda.
Projektujemy tak髒e okadk ksi髒ki. Prace mo髒na ozdabia motywami witecznymi. Ich format jest dowolny.
Czas trwania konkursu: 29.11 19.12.2016r.
Prace oddajemy do biblioteki.
Organizator: Ksymena 驍urawska
Doda: admin@30.11.2016, 13:51

Nowy Gimbus

Zapraszamy do zapoznania si z nowym wydaniem szkolnej gazetki. Tylko u nas: wywiad z p. Katarzyn Dbrowsk, kilka pyta do p. Anny Neczajewskiej - Koziskiej, rozmowa z Emili Gancarek, zajcia edukacyjne dla przedszkolak籀w, artykuy, sprawozdania,konferencje, wygrana w konkursie i inne.

Gazeta dostpna jest: tutaj

Zachcamy do wsp籀pracy i 髒yczymy miej lektury.
Redakcja
Doda: admin@30.11.2016, 13:26

RUSZAMY Z GR GROSZA!!!

Od poniedziaku 28 listopada do pitku 9 grudnia w naszej szkole przeprowadzona bdzie akcja zbi籀rki pienidzy G籀ra Grosza. Zasady s proste: zbieramy i wygrywamy. Ka髒da klasa ka髒dego dnia zbiera pienidze, przelicza je i zanosi do koordynatora akcji p . Katarzyny Dbrowskiej. Poszczeg籀lne wpaty s odnotowywane a ilo przekazanych pienidzy zamieszczana na bie髒co w tabeli wpat( tabela wpat wywieszona jest na tablicy informacyjnej SU). Ostatniego dnia akcji wpaty poszczeg籀lnych klas s podliczane. Wygrywa klasa, kt籀ra wpacaa systematycznie i zebraa najwiksz kwot pienidzy. Zwyciskie klasy otrzymaj za I miejsce-30 punkt籀w, II miejsce 25 punkt籀w, III miejsce 20 punkt籀w. Przewidziane s tak髒e wyr籀髒nienia... [wi璚ej]
Doda: admin@29.11.2016, 19:45

Materiay dotyczce reformy edukacji

Informujemy, 髒e na stronie internetowej MEN:

reformaedukacji.men.gov.pl znajduj si informacje dotyczce przygotowanej reformy edukacji.

Do pobrania s m.in. projekty ustaw i broszura informacyjna.


Doda: admin@28.11.2016, 11:59

Og籀lnopolski Dzie Praw Dziecka

17 grudnia 2016 roku w Gimnazjum im. Jana Pawa II w Kobucku odbyy si wykady, zajcia warsztatowe oraz debata oksfordzka powicona prawom dziecka. W ten spos籀b zwr籀cono uwag spoecznoci szkolnej na przypadajcy 20 listopada Og籀lnopolski Dzie Praw Dziecka. W zajciach uczestniczyli przedstawiciele uczni籀w wszystkich klas naszej szkoy. Akcja poprzedzona bya konkursem plastycznym polegajcym na wykonaniu plakatu ilustrujcego wybrane prawo z Konwencji o prawach dziecka, dlatego w tym dniu na korytarzach (na drzwiach sal lekcyjnych) powieszono efekty pracy gimnazjalist籀w- plakaty, kt籀re pozostan tu do koca grudnia, poniewa髒 10 grudnia obchodzimy Dzie Praw Czowieka (w poprzednim roku szkolnym witowalimy go jako... [wi璚ej]
Doda: admin@27.11.2016, 15:30

Rozpoczynamy kolejny projekt

W tym roku szkolnym nasza szkoa przyczya si do og籀lnopolskiego projektu "Wcz si. Modzi i media", kt籀rego nadrzdnym celem jest nauka modzie髒y mdrego obcowania z mediami. Organizatorem programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, a koordynatorami w naszej szkole p. Dorota Ciemiga i p. Anna Neczajewska Koziska.
Uczestnictwo w projekcie wi髒e si z powoaniem kilkunastoosobowego zespou, kt籀ry przez kilka najbli髒szych miesicy bdzie dostarcza spoecznoci szkolnej niezbdnych informacji na temat edukacji medialnej. Przez cay okres trwania programu wybrani uczniowie bd te髒 na bie髒co zamieszcza aktualne wiadomoci na specjalnie utworzonym do tego celu blogu, a ju髒 w najbli髒szy wtorek przedstawiciele klas pierwszych... [wi璚ej]
Doda: admin@27.11.2016, 15:25

Zajcia edukacyjne dla przedszkolak籀w - Tropem 髒ubra prowadzone przez kobuckich gimnazjalist籀w.

Kobuccy gimnazjalici dziaajcy w szkolnym kole LOP prowadz cykl zaj edukacyjnych dla przedszkolak籀w najstarszych grup wiekowych z Gminnych Przedszkoli nr 1,2,4 i 5 w Kobucku. Od kilku lat tego typu zajcia s prowadzone w ramach tzw. dobrych praktyk i s form wsp籀pracy midzy Koami LOP dziaajcymi w naszych plac籀wkach owiatowych. Zajcia rozpoczy si na pocztku listopada i potrwaj do poowy grudnia.
W ubiegym roku tematem przewodnim zaj byy Nietoperze Jaskini Szachownica . W tym roku kobuckie gimnazjum nawizao wsp籀prac ze Stowarzyszeniem Mionik籀w 驍ubr籀w w Warszawie, kt籀re przekazao materiay edukacyjne do zaj pt. Tropem 髒ubra. cznie... [wi璚ej]
Doda: admin@22.11.2016, 22:55

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

ZAPRASZAMY wszystkich uczni籀w naszej szkoy na szkoln DYSKOTEK w dniu 24 listopada( najbli髒szy czwartek). Bawimy si od godziny 17 do 20. Wszyscy uczniowie zobowizani s do przyniesienia zgody rodzic籀w na udzia w dyskotece z informacj kto odbiera ucznia po dyskotece- jeden rodzic mo髒e odebra kilkoro uczni籀w. BILETY W CENIE 3 z( uczniowie) i 5 z( osoby spoza szkoy). Kawiarenka serwowa bdzie gofry i napoje.ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPLNEJ ZABAWY.
Doda: admin@21.11.2016, 12:19

<< 1 z 28 >>

Powered by PsNews

1701

Gimnazjum im. Jana Paw豉 II w K這bucku
42-100 K這buck ul.Bohater闚 Bitwy pod Mokr 4
tel. (034)3172746   email: klobuck_gim@tlen.pl