Dzisiaj jest 鈔oda, 18 stycznia 2017 roku. Serdecznie witamy na stronie naszego gimnazjum!

ORSZAK TRZECH KRLI UDAO SI!!!6 stycznia br. niewtpliwie zapisze si w historii nie tylko naszej szkoy, ale r籀wnie髒 caego miasta. Tego dnia, z inicjatywy p. Katarzyny Dbrowskiej, zorganizowano Orszak Trzech Kr籀li, kt籀ry poczy serca wielu mieszkac籀w Kobucka. Tak jak w caej Polsce, r籀wnie髒 i u nas, przygotowania do akcji rozpoczy si ju髒 kilka miesicy wczeniej. W naszym miecie moglimy liczy na pomoc wielu instytucji w organizacj wczyy si: Gmina Kobuck, Miejski Orodek Kultury, Akcja Katolicka Archidiecezji Czstochowskiej oraz kobuckie szkoy i parafie. Nieoficjalnie m籀wi si, 髒e w przedsiwziciu wzio udzia ok. 1 500 os籀b. Mimo mrozu i przeszywajcego wiatru na rynku im. Jana... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@12.01.2017, 21:08

Spotkanie z prof. Franciszkiem Ziejk

Kilka dni przed przerw witeczn uczniowie naszego Gimnazjum mieli okazj uczestniczy w nietypowej lekcji jzyka polskiego. Spotkanie z prof. Franciszkiem Ziejk polskim uczonym, historykiem literatury, byym rektorem Uniwersytetu Jagielloskiego - odbyo si w Miejskim Orodku Kultury w Kobucku. Tematem wykadu byo przybli髒enie 髒yciorysu Henryka Sienkiewicza, a konkretnie jego zamiowania do podr籀髒y. Prof. Ziejka w przem籀wieniu pod tytuem Henryk Sienkiewicz w Pary髒u, Krakowie, Rzymie色 zwr籀ci uwag nie tylko na du髒e eskapady, w kt籀rych pisarz bra udzia, ale tak髒e na mniejsze wyjazdy, kt籀re z reguy pomija si w opracowaniach. Ciekawostki przekazane przez wyjtkowego gocia oraz jego niewtpliwe poczucie humoru z pewnoci... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@11.01.2017, 21:07

Konkurs z pierwszej pomocy

W dniu 03.01.2017r. w Gimnazjum im. Jana Pawa II w Kobucku, odby si konkurs z pierwszej pomocy przedmedycznej: Bezpieczne ferie z RKO. Celem konkursu byo promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wr籀d uczni籀w gimnazjum. Organizatorami konkursu byli uczniowie: Izabela Baszczyk, Aleksandra Gralak, Maciej Siedlak a wszystko nadzorowa nauczyciel edukacji dla bezpieczestwa pan Pawe Kotkowski.
Konkurs skada si z dw籀ch czci: teoretycznej (test pisemny) i praktycznej. Do konkursu przystpio 11 dwuosobowych dru髒yn. Wyniki konkursu:
1. Katarzyna Dudek, Anna Kupczyska
2. Julia Moka, Krzysztof... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@10.01.2017, 15:16

Spotkanie dotyczce REFORMY EDUKACJI W GMINIE KOBUCK

INFORMACJA
Burmistrz Kobucka zaprasza

Rodzic籀w uczni籀w Szk籀 Podstawowych w Kobucku
oraz Rodzic籀w dzieci 6-letnich z Przedszkoli Gminnych w Kobucku

na spotkanie dotyczce

REFORMY EDUKACJI
W GMINIE KOBUCK

w dniu 12 stycznia 2017 r. o godzinie 17.00
w Gimnazjum im. Jana Pawa II w Kobucku.

BURMISTRZ KOBUCKA

/-/ Jerzy Zakrzewski
Doda嚙: admin@05.01.2017, 13:56

16.03.2017 ,,KaNGUR MATEMATYCZNY"

Informuj, 髒e dnia 16 marca 2017 roku o godz. 9.00 w naszej szkole odbdzie si XXVI edycja Midzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny. Celem Konkursu jest propagowanie kultury matematycznej, wiedzy i zainteresowa naukami cisymi. Konkurs zgodnie z regulaminem jest niedochodowy i samofinansujcy, std konieczno jednorazowej wpaty 9 z od uczestnika. Osoby zainteresowane zgaszaj sw籀j udzia nauczycielowi matematyki. Do 13 stycznia 2017r. dokonuj wpaty 9 z oraz przekazuj owiadczenie o wyra髒eniu zgody na udzia w konkursie i zgod na przetwarzanie danych osobowych.
Koordynator konkursu:
Magorzata Pastuszka
Doda嚙: admin@01.01.2017, 20:57

Na 髒ywo z Kub Baszczykowskim!

To spotkanie bez wtpienia nale髒ao do wyjtkowych. W grudniowe popoudnie grupa gimnazjalist籀w wraz z opiekunami udaa si do Zespou Szk籀 im. Stanisawa Ligonia w Truskolasach, by osobicie pozna jednego z graczy reprezentacji Polski Jakuba Baszczykowskiego. Wyjazd do rodzinnej miejscowoci sportowca zosta przeprowadzony w ramach innowacji pedagogicznej pod hasem Uzale髒nieni tylko od sportu, kt籀rej organizatorami s nauczyciele - p. Katarzyna Kochalska, p. Rafa Kowalczyk i p. Rafa Stakiewicz. W wyniku dziaa podejmowanych przez nauczycieli do szkoy regularnie zapraszani s gocie na co dzie zwizani ze sportem, kt籀rzy udzielaj uczniom praktycznych porad i wskaz籀wek, a tak髒e dziel si z nimi swoj... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@27.12.2016, 15:07

KONKURS RECYTATORSKI POWICONY PAMICI JANA PAWA II Eliminacje szkolne do Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla uczni籀w szk籀 podstawowych i gimnazj籀w

Cele konkursu:
-rozbudzanie wr籀d modzie髒y zainteresowania sztuk recytacji,
-pielgnowanie kultury jzyka,
-krzewienie zamiowania do literatury piknej,
-propagowanie tw籀rczoci Jana Pawa II.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczni籀w naszego gimnazjum.

2. Ka髒dy uczestnik bdzie oceniany indywidualnie (nie dopuszcza si
prezentacji grupowych).

3. Prezentowany w konkursie repertuar powinien obejmowa wybrany
dowolnie:
a) fragment prozy oraz
b) utw籀r poetycki.
Co najmniej jeden z tych tekst籀w powinien by autorstwa Jana Pawa II.
czny czas prezentacji nie mo髒e przekroczy 5 minut.

Zasady organizacyjne:
1. Konkurs odbdzie si 11 stycznia 2017 r. (roda) o godz. 10. 45 w... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@22.12.2016, 15:38

Podaruj dzieciom ciepo wit

W grudniu br. po raz czternasty pedagodzy szkolni - p. Mariola Trzepizur Grzybowska i p. Anna Gosawska - zorganizowali akcj pomocy dla uczni籀w Podaruj dzieciom ciepo wit. W tym roku udao si przygotowa paczki witeczne dla 46 uczni籀w oraz 5 paczek dla wolontariuszy wspierajcych przedsiwzicie.
W ramach akcji przeprowadzono wiele dziaa, prowadzcych do zgromadzenia niezbdnych rodk籀w finansowych, m.in.: zorganizowano kwesty przy Parafii Najwitszego Ciaa i Krwi Chrystusa, Matki Bo髒ej Fatimskiej, a tak髒e pozyskano sponsor籀w.
Razem udao si zebra 2.602.72 z, z czego zakupiono paczki witeczne. Pozostae z akcji pienidze w kwocie 120 z przeznaczono dla rodziny potrzebujcej szczeg籀lnego wsparcia.
Gorce podzikowania pragniemy... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@20.12.2016, 18:55

Warsztaty ornitologiczne w kobuckim gimnazjum.

Gimnazjum im. Jana Pawa II w Kobucku wraz z kobuckim Zarzdem Oddziau LOP od szeciu lat organizuje cykliczne warsztaty dla nauczycieli. 15 grudnia br. odbya si kolejna edycja , w kt籀rej wsp籀organizatorem bya czstochowska grupa Og籀lnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptak籀w. Tematem warsztat籀w ornitologicznych byy Ptaki Polski.
W warsztatach uczestniczyo 25 nauczycieli przedmiot籀w przyrodniczych - opiekun籀w szkolnych i przedszkolnych k籀 LOP z powiatu kobuckiego , Prezes Zarzdu Oddziau LOP p. Tomasz Paciepnik oraz przedstawiciel Zarzdu Okrgu LOP w Czstochowie i r籀wnoczenie skarbnik oddziau kobuckiego p. Magorzata Chd.
Prelegentem by lider czstochowskiej grupy Og籀lnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptak籀w pan... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@20.12.2016, 18:39

INNOWACYJNA SZKOA

W tym roku szkolnym Gimnazjum im. Jana Pawa II w Kobucku zgosio a髒 osiem propozycji innowacyjnych program籀w edukacyjnych i ju髒 dzisiaj wiadomo, 髒e wdra髒ane dziaania bezporednio wpywaj na jako nauczania, efektywno pracy oraz rozw籀j kompetencji uczni籀w.

Uzale髒nieni tylko od sportu
Nauczyciele naszej szkoy dbaj o to, by ich podopieczni umieli dokonywa waciwych wybor籀w i wyrabiali w sobie tylko pozytywne nawyki, a pojawiajce si pokusy i zagro髒enia zamieniali na waciwe dla ich wieku potrzeby. Jedn z propozycji jest innowacja objta patronatem Burmistrza Kobucka Jerzego Zakrzewskiego, a przeznaczona przede wszystkim dla uczni籀w klasy sportowej, co oczywicie nie oznacza, 髒e pozostali gimnazjalici nie mog... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@14.12.2016, 18:19

<< 1 z 30 >>

Powered by PsNews

391

Gimnazjum im. Jana Paw豉 II w K這bucku
42-100 K這buck ul.Bohater闚 Bitwy pod Mokr 4
tel. (034)3172746   email: klobuck_gim@tlen.pl