Dzisiaj jest czwartek, 29 czerwca 2017 roku. Serdecznie witamy na stronie naszego gimnazjum!

Zakoczenie roku szkolnego 2016/2017


Zakoczenie roku szkolnego to moment wzbudzajcy wiele emocji. Jedni nie mog si go doczeka z uwagi na beztroskie wakacje, inni z obawy przed rozpoczciem kolejnego etapu w 髒yciu. Dla tych drugich w naszej szkole przygotowano specjalnie po髒egnanie, podczas kt籀rego nie obyo si bez ez wzruszenia.
W pierwszej czci - przeznaczonej dla klas I i II - dyrektor szkoy wraz z wychowawcami wrczyli wiadectwa z wyr籀髒nieniem, dyplomy i nagrody dla uczni籀w oraz zasu髒one podzikowania dla rodzic籀w. W spotkaniu wzili te髒 udzia zaproszeni gocie - Kierownik Wydziau Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych Sylwia Pitkowska i przewodniczca Rady Rodzic籀w Jolanta Czy髒. Obie panie... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@28.06.2017, 10:10

UWAGA RODZICE DZIECI PRZYJTYCH DO KLAS IV I VII

RODZICE DZIECI PRZYJTYCH DO KLAS IV I VII PROSZENI S
O DOSTARCZANIE WIADECTW
DO DNIA 30.06.2017
Doda嚙: admin@28.06.2017, 08:59

Biwak w Zawadach

W ostatnim tygodniu przed wakacjami grupa uczni籀w z klasy 2a wraz z opiekunkami - pp. Beat Kin i Dorot Ciemig wybraa si na biwak do Zawad. Urokliwe miejsce o wdzicznej nazwie Pod Grzybkiem okazao si skrywa malownicze widoki, kt籀re bez wtpienia wpyny na jako wypoczynku, a tak髒e przycigny uwag miych goci... Wszechobecna ziele, cisza, spok籀j i piknie piewajce ptaki pozwoliy nam w peni wypocz i zrelaksowa si po ci髒kim roku pracy.
Doda嚙: admin@27.06.2017, 17:43

OSIGNICIA SPORTOWE UCZNIW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W roku szkolnym 2016/17 uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w zawodach sportowych rejonowych, powiatowych i gminnych. Odnieli spektakularny sukces, plasujc si na I miejscu w rywalizacji powiatowej, obejmujcej g籀wne dyscypliny. Szczeg籀owe osignicia s nastpujce:

II miejsce w Rejonowych Zawodach tenis stoowy dziewczt
II miejsce w Rejonowych Zawodach tenis stoowy chopc籀w
III miejsce w Rejonowych Zawodach w Koszyk籀wce Dziewczt
III miejsce w Rejonowych Zawodach w siatk籀wce dziewczt

I miejsce w powiatowych zawodach w koszyk籀wce dziewczt
I miejsce w Powiatowych zawodach w siatk籀wce dziewczt
I miejsce Powiatowych Mistrzostwach SZS w Kobucku tenis stoowy dziewczt
II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach SZS w Kobucku tenis stoowy... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@25.06.2017, 23:16

Wyjazd do radia

Chyba nikt nie przypuszcza, 髒e wycieczka do radia mo髒e wywoa takie emocje. W tym miesicu, dziki uprzejmoci p. Artura Dbrowskiego, mielimy mo髒liwo wejcia do siedziby Radia Jasna G籀ra i przyjrzenia si z bliska pracy dziennikarzy radiowych. O charakterze tego zawodu opowiedziaa nam na miejscu p. Izabela Tyras, kt籀ra wsp籀pracuje z Radiem Jasna G籀ra ju髒 od wielu lat. Profesjonalny sprzt i wyciszone pomieszczenia sprawiy, 髒e czulimy si mocno podekscytowani, nie wiedzc, 髒e najlepsze dopiero przed nami. Prawdziwe emocje pojawiy si wtedy, gdy pan Artur zaproponowa nam nagranie audycji, kt籀rej przewodnim tematem byy refleksje na temat staroci. Chyba nie trzeba przekonywa, 髒e... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@24.06.2017, 13:25

Zakoczenie Roku Szkolnego 2016/2017

Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2016/2017 odbdzie si 23 czerwca br.

Klasy I - II o godzinie 9.00
Klasy III o godzinie 11.00

O godzinie 8.00 ks. Grzegorz Dymek zaprasza na uroczysta msz wita w kociele NMP Fatimskiej w Kobucku.
Doda嚙: admin@22.06.2017, 10:00

Wycieczka rowerowaW poniedziaek 12 czerwca odbya si wycieczka rowerowa Dolin Biaej Okszy. Uczestnicy wycieczki mieli do pokonania 35 km m. in. pikn, len drog z obodna do Ostr籀w. W trakcie wycieczki uczniowie mieli mo髒liwo pozna walory przyrodnicze i kulturowe najbli髒szego regionu. Nad zbiornikiem wodnym w Ostrowach nad Oksz uczniowie zostali zapoznani z funkcjami, kt籀re peni zbiorniki antropogeniczne. Mimo silnego wiatru i kr籀tkotrwaego opadu, uczniowie bez nieprzyjemnych przyg籀d wr籀cili planowo do Kobucka.
Doda嚙: admin@19.06.2017, 18:38

500. lekcja jzyka polskiego w III C8 czerwca br. w sali 21 miao miejsce niecodzienne wydarzenie- 500 . lekcja jzyka polskiego z udziaem p. A. Kukuy i uczni籀w klasy III C. Z tej okazji przygotowano specjalny ukad awek w sali oraz may poczstunek. Uczniowie w trakcie zaj dzielili si swoimi refleksjami na temat tego, co im si podobao na lekcjach, a tak髒e tego, czego nie lubili. Wsp籀lnie ustalili, i髒 spdzili ze sob mn籀stwo cennego czasu, kt籀ry wszyscy starali si spo髒ytkowa , jak najlepiej. Zajcia zakoczono wykonaniem kilku pamitkowych zdj.
Doda嚙: admin@19.06.2017, 18:32

Uwaga!

W zakadce gazetka Gimbus znajduje si najnowszy numer naszego szkolnego pisma, a w nim: wywiad z pani King Sowisk, sukcesy gimnazjalist籀w, rozmowa z Kacprem Warzyszyskim, wyniki konkurs籀w, wycieczki i wiele innych ciekawych temat籀w. W tym miejscu dostpne s te髒 wszystkie, wydane do tej pory gazetki, a tak髒e kr籀tkie filmy z r籀髒nych uroczystoci szkolnych i nie tylko.
Zachcamy do odwiedzenia strony. Redakcja
Doda嚙: admin@14.06.2017, 22:30

SZKOLNY KONKURS PIKNEGO GONEGO CZYTANIA


W ubiegym tygodniu nasi uczniowie po raz kolejny mogli wykazali si umiejtnoci piknego gonego czytania. Do zmaga przystpio 13 uczestnik籀w, kt籀rych zadaniem byo zaprezentowanie kr籀tkiego fragmentu prozy z dialogiem. Konkurs przebiega w dw籀ch etapach. Po pierwszym z nich komisja wyonia piciu najlepszych czytelnik籀w, kt籀rzy wzili udzia w dalszych eliminacjach. Tym razem zadanie zostao utrudnione, gdy髒 uczestnicy do koca nie wiedzieli, z jakim tekstem bd musieli si zmierzy. Przygotowany przez juror籀w utw籀r (Na straganie Jana Brzechwy) dawa uczniom mo髒liwo ukazania prawdziwego talentu czytelniczego. W kocowych zmaganiach komisja (w skadzie: pp. Aneta Kukua, Katarzyna Dbrowska, Dorota Ciemiga) wyr籀髒nia nastpujce osoby:

I miejsce: Anna... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@13.06.2017, 22:04

<< 1 z 40 >>

Powered by PsNews

953

Gimnazjum im. Jana Paw豉 II w K這bucku
42-100 K這buck ul.Bohater闚 Bitwy pod Mokr 4
tel. (034)3172746   email: klobuck_gim@tlen.pl