Dzisiaj jest sobota, 29 kwietnia 2017 roku. Serdecznie witamy na stronie naszego gimnazjum!

VIII Gminny Konkurs Ornitologiczny dla Przedszkolak籀w w kobuckim gimnazjum.
Dnia 27 kwietnia 2017 r. Gimnazjum im. Jana Pawa II w Kobucku zorganizowao 籀sm edycj Gminnego Konkursu Ornitologicznego dla przedszkolak籀w. Wsp籀organizatorem konkursu byo Nadlenictwo Kobuck. Konkurs przebiega pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptak籀w w Biaymstoku oraz Zarzdu Okrgu LOP w Czstochowie. W konkursie uczestniczyo 18 dzieci z 7 przedszkoli: nr 1,2,4,5 w Kobucku , przedszkole w Libidzy , przedszkole w Kamyku oraz przedszkole w Zajczkach I.
W konkursie uczestniczyli zaproszeni gocie: Kierownik Wydziau Gospodarki Komunalnej, Ochrony rodowiska i Rolnictwa Urzdu Miejskiego w Kobucku p. Marta Borkowska, Komendant Stra髒y Lenej w... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@28.04.2017, 19:31

Z poezj za pan brat

W tym tygodniu uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu poetyckim dotyczcym tw籀rczoci p. Haliny Paki, p. Wiesawy Owczarek i p. Jadwigi Tomskiej wsp籀czesnych poetek nale髒cych do Klubu Literackiego Fraszka przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Czstochowie. Wszystkie trzy panie, zaproszone do naszej szkoy przez p. Ksymen 驍urawsk, podzieliy si z modzie髒 swoimi utworami oraz refleksjami na temat tworzenia. Przy blasku wiec i w miej atmosferze gimnazjalici wsuchiwali si w poezj sigajc od czas籀w lat szkolnych a髒 po tera驕niejszo. Najbardziej trafiay do nich wiersze, kt籀re powstay jeszcze w okresie dziecicym - jedna z pa zadebiutowaa bowiem ju髒 w bardzo modym wieku,... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@27.04.2017, 22:21

Uwaga Rodzice!

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjcia dziecka do szkoy nale髒y zo髒y w sekretariacie w dniach 26-28 kwietnia 2017r.
Ogoszenie listy kandydat籀w zakwalifikowanych do klas I - 26.04.2017r. bdzie wywieszona w Gimnazjum. ( wszystkie dzieci zakwalifikowane)
Ogoszenie listy kandydat籀w przyjtych do klas I - 4. 05. 2017r. bdzie wywieszona w Gimnazjum
Postpowanie uzupeniajce - 30.05. 2017r. -20.06.2017r.
Doda嚙: admin@26.04.2017, 07:51

OBCHODY WIATOWEGO DNIA KSI驍KI W NASZYM GIMNAZJUM

23 kwietnia obchodzimy wiatowy Dzie Ksi髒ki i Praw Autorskich. Dlatego te髒 na terenie naszej plac籀wki w ramach innowacji pedagogicznej Mania czytania podjto dziaania majce na celu uczczenie tego midzynarodowego wita. Czonkowie k籀ka czytelniczego wraz z opiekunkami pp. A. Kuku i 驍. Ksik oraz p. J. Rosick- Polewk w dn. 19- 21 kwietnia br. zebrali materiay na temat tego wita oraz stworzyli gazetk tematyczn i prezentacj popularyzujc to wydarzenie. 24 kwietnia natomiast przygotowano wystaw ksi髒ek na korytarzu na drugim pitrze naszego gimnazjum oraz zaproszono ca spoeczno uczniowsk na prezentacj popularyzujc wiatowy Dzie Ksi髒ki i Praw Autorskich, kt籀ra miaa miejsce podczas pierwszej... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@25.04.2017, 22:42

WIOSENNA ZBIRKA MAKULATURY W NASZYM GIMNAZJUM

W dniach od 24-26 kwietnia 2017r. w godz. 8.00- 13.00 odbdzie si zbi籀rka makulatury.
Makulatur przynosimy do szkoy w wyznaczonych dniach (24-26.04.) zwizan sznurkiem lub w kartonach, opisan z podaniem nazwiska i imienia ucznia.
Zachcamy wszystkich uczni籀w, nauczycieli oraz pracownik籀w administracji i obsugi do udziau w zbi籀rce.
Uczniowie otrzymuj punkty dodatnie za przyniesienie makulatury oraz dla rekordzist籀w zbi籀rki przewidziano oceny czstkowe z techniki i biologii za aktywn postaw proekologiczn.
Pienidze pozyskane ze sprzeda髒y makulatury zostan przekazane na konto Rady Rodzic籀w naszego gimnazjum.
Liczymy na zaanga髒owanie caej spoecznoci gimnazjalnej.

Koordynatorzy zbi籀rki: p. Sawicka, p. ledziona .
Doda嚙: admin@19.04.2017, 09:05

Egzamin Gimnazjalny 2017

Egzamin gimnazjalny 2017 rozpocznie si 19 kwietnia 2017r o godz. 9.00. Pierwszego dnia na uczni籀w czeka cz humanistyczna, a wic jzyk polski oraz historia i WOS. W czwartek 20 kwietnia uczniowie zmierz si z przedmiotami przyrodniczymi oraz matematyk, a w pitek 21 kwietnia z jzykiem angielskim.
驍yczymy Gimnazjalistom powodzenia:-)
Doda嚙: admin@18.04.2017, 11:56

II Maraton czytelniczy

Trzeciego kwietnia br. w godzinach 8.00-15.00 mielimy przyjemno przeprowadzi w naszym gimnazjum w ramach innowacji pedagogicznej Mania czytania maraton czytania wybranej przez czonk籀w k籀ka czytelniczego powieci Henryka Sienkiewicza- Qvo vadis. Do piknej interpretacji tego arcydziea literatury przystpio prawie 70. uczestnik籀w.
Swoj obecnoci zaszczycili nas zaproszeni gocie -p. Sylwia Pitkowska- Kierownik Wydziau Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych, dyrekcja gimnazjum- p. Pawe Kotkowski i p. Sylwia Galle, Przewodniczca Rady Rodzic籀w- p. Jolanta Czy髒, nauczyciele, rodzice, osoby niepenosprawne i uczniowie poszczeg籀lnych klas. Pikne i zapewne emocjonalne czytanie... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@14.04.2017, 15:05

Aleksandra Mostowska - Mistrz Kaligrafii 2017

28 marca w sali sesyjnej Urzdu Miasta Czstochowa odby si uroczysty fina VIII edycji Powiatowego Konkursu Kaligraficznego I Ty mo髒esz zosta Mistrzem pi籀ra organizowanego przez Szko Podstawow nr 24 i Szko Podstawow nr 38 w Czstochowie. Adresowany by do uczni籀w wszystkich typ籀w szk籀 z terenu miasta Czstochowy oraz powiat籀w czstochowskiego, kobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Honorowy patronat nad konkursem obj Prezydent Miasta Czstochowy i lski Kurator Owiaty, a podczas finaowej gali obecni byli m. in. posanka na Sejm RP pani Halina Respondek i Przewodniczcy Rady Miasta Czstochowa pan Zdzisaw Wolski.
Uczniowie biorcy udzia w konkursie mieli za zadanie napisa wskazany tekst odrcznie... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@10.04.2017, 16:53

MISTRZ ORTOGRAFII

Uczennica naszego gimnazjum Olga Kowalczyk z kl. I D, zaja II miejsce w XV Midzyszkolnym Konkursie Ortograficznym Szukamy Mistrza. Odby si on pod koniec marca w Zespole Szk籀 nr 1 w Kobucku i przeprowadzono go na dw籀ch poziomach wiekowych: gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Tre dyktanda dotyczya 髒ycia i tw籀rczoci Josepha Conrada(waciwe nazwisko J籀zef Teodor Konrad Korzeniowski), kt籀rego 160. rocznic urodzin obchodzimy w tym roku. Tekst roi si od trudnych ortogram籀w, jednak Ola poradzia sobie z nimi bez wikszych trudnoci.
Gratulujemy sukcesu Mistrzyni oraz jej polonistce p. Ewie 驍ogale.
Doda嚙: admin@10.04.2017, 16:50

Konkurs dla niepenosprawnych nagrodzilimy zwycizc籀wwiat i ja moje dobre i ze dni pod takim hasem zorganizowano w naszej szkole I Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki, adresowany do os籀b niepenosprawnych. Do zmaga przystpio 47 uczestnik籀w z r籀髒nych plac籀wek, kt籀rzy zgodnie z regulaminem przesali do organizator籀w prace konkursowe.
7 kwietnia br. w naszej szkole odbyo si oficjalne podsumowanie konkursu, podczas kt籀rego osobiste gratulacje zo髒yli uczestnikom i ich opiekunom fundatorzy nagr籀d: Burmistrz Gminy Kobuck Jerzy Zakrzewski, przedstawicielki Stowarzyszenia Druga szansa: Ewelina Kotkowska i Danuta Kochalska, prezes Stowarzyszenia Nasza szkoa Andrzej Zalski, przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Os籀b Niepenosprawnych O umiech dziecka Krzysztof Nowak, dyrektor Gimnazjum w Kobucku Pawe... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@09.04.2017, 16:53

<< 1 z 36 >>

Powered by PsNews

1086

Gimnazjum im. Jana Paw豉 II w K這bucku
42-100 K這buck ul.Bohater闚 Bitwy pod Mokr 4
tel. (034)3172746   email: klobuck_gim@tlen.pl