Objawy schizofrenii

Objawy osiowe schizofrenii to autyzm, czyli odrealnienie emocji wycofanie się pacjenta ze związków uczuciowych i nieodczuwanie emocji związanych z kontaktami z osobami z otoczenia. Inny kluczowy objaw schizofrenii to rozszczepienie, oddzielenie emocji od myśli, czyli analiza rzeczywistości chłodna i kalkulacyjna jest oderwana od procesów emocjonalnych. Przekłada się to na niekonwencjonalne zachowanie chorego, nieadekwatne reagowanie jego na rozmaite zdarzenia. Na przykład wybuchanie śmiechem na wiadomość o czyimś cierpieniu. Ponadto u chorych na schizofrenię pojawia się przewaga pierwotnego procesu myślowego od wtórnego, a więc mamy nierzadko do czynienia z przerwaniem toku myślowego i dosłownym wpadnięciem w stupor, czyli osłupienie. Chorzy na schizofrenię mogą mieć też halucynacje, omamy i złudzenia. Nie każdy chory jednak może mieć owe urojenia i halucynacje. Wszystkie objawy wyżej wymienione jednak muszą wystąpić, aby można było stwierdzić u chorego występowanie objawy osiowe schizofrenii.

Comments are closed.